Angreskjema

Angrer?

Har du kjøpt noe som ikke tilfredsstiller kravene til produktet? Send oss ei melding!

Ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester.
Skjema blir sendt digitalt til: ordre@ulldis.no
Bakkegata 1, 5750 Odda / Marie & Katrine

Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende:

Avtalen ble inngått på:

Varen ble levert på: