Angreskjema

Ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester.
Skjema blir sendt digitalt til: ordre@ulldis.no
Bakkegata 1, 5750 Odda / Marie & Katrine

Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av følgende:

Avtalen ble inngått på:

Varen ble levert på: