Bærekraft

Bærekraft

Produksjon og forbruk av klær har stor innvirkning på miljøet. Ved å forlenge levetiden kan vi bidra til et mer bærekraftig forbruk.

I EU er tekstiler det fjerde mest miljøbelastende forbruksområdet etter bolig, transport og mat. For å nå et mer bærekraftig forbruk av klær må vi få en mer miljøvennlig klesproduksjon med krav til kvalitet og design for lang levetid og et livssyklusperspektiv. Bærekraft innebærer også en produksjon som støtter sosial bærekraft.

Bærekraft og sirkulær økonomi

Et av FNs bærekraftsmål er at vi skal ha et bærekraftig forbruk og en bærekraftig produksjon. Dette gjelder ikke minst produksjon og forbruk av klær. Her har vi alle en jobb å gjøre, både forbrukere produsentene og politikere.

Ta vare på klærne

I et «bruk- og kast-samfunn» opplever vi at produkter fort går i stykker eller ikke kan brukes. Skal vi få til et mer bærekraftig forbruk må vi bruke det vi har lengst mulig. Dette gjør vi blant annet ved å gjenbruke ved at man reparerer, syr om, bytter, låner, arver og tar godt vare på det vi har.

Dessverre vanskeliggjøres reparasjoner på grunn av høye kostnader. I 1950 var det for eksempel 4620 skomakere i Norge, nå er det omtrentlig 200 igjen. Dette er yrkesgrupper som må tilbake, og som det være naturlig å oppsøke når sko og klær går i stykker.

Kilde: https://www.forbrukerradet.no/side/gronnere-klesforbruk/

Les mer om bærekraft fra: