Fretex

Hva skjer med klærne jeg gir til Fretex?

Alt tøy som gis til Fretex selges i Fretex-butikkene, eksporteres og deles ut via Frelsesarmeens sosiale lavterskeltilbud.

Fretex jobber hver dag for å bidra til et bedre miljø og en mer bærekraftig klode, blant annet via målet om å være høyt oppe i den såkalte avfallspyramiden. Det vil si at mest mulig av det som kommer inn via deg som forbruker skal gjenbrukes. Det som ikke egner seg for gjenbruk, materialgjenvinnes, og benyttes til for eksempel redesign og pussefiller. Resten går til energigjenvinning.

Kilde: https://www.fretex.no/hovedmeny/miljo/hva-blir-toyet-til